اينكه ديگران هميشه از تفكرات آدم اشتباه برداشت مي كنند ، هميشه وجود داشته و هيچ راه گريزي هم برايش وجود نداره .
و مخصوصاً مشكل از آنجايي شروع ميشه كه بر پايه اين برداشت اشتباهشون سعي مي كنند راه حل هم ارائه بدهند. اين ديگه ميره جزء عذاب آورترين كارها ، چون به خودت قول دادي كه نظرات همه رو گوش بدي و بهترين رو انتخاب كني پس نمي توني زيرش بزني ، درسته؟ ولي اگه انتخابت اشتباه باشه و به مسير اشتباه بري ديگه تقصير خودته ، نمي توني بندازي گردن كساني كه خب به هرحال تو ديدگاه خودشان داشتند براي صلاح تو نظر ميدادند. شايد اون نظرات براي اونها عملي بوده ولي براي تو جواب نداده است.
ولي مطمئناً راه حلش اين نيست كه آدم از همه كس آدم ببرد و با هيچ كس حرف نزند و به قولي گوشه عزلت بگيرد. هيچوقت هيچ كس تا حالا نمي تونسته بفهمه تو ذهنم چي مي گذره بماند كه الان هم با وجود اين نوشته ها نخواهند فهميد. ولي خب اين وب نوشته ها باعث شده حداقل افراد و دور و بريهام رو بهتر بشناسم!!
حالا من هم از تمام دوستاني كه من گاهي نسبت به حرفها و تفكراتشون سوء برداشت داشتم معذرت مي خواهم و اميدوارم در اون زمان پيشنهادي ارائه نكرده باشم كه باعث حركتشون به سمت غلط شده باشه…