یکشنبه، 13 اوت 2006


تموم شد ديگه
كارها افتاد رو روالش
بليط رو كه گرفتي
همه چيز بدو بدو ميشه
ديگه فرصت نداري حتي
به اون استراحتي كه نياز داشتي برسي
حيف شد
چون قرار بود حداقل يه هفته
بري
واسه خودت خوش باشي
حالا شايد سري هاي بعد
بابا دمت گرم
قرار بود نيم ساعت بخوابيم كه انرژي كسب كنيم
انقدر خوابت سنگين بود كه
تازه نگران هم مي شدم و
مجبور بودم هر از گاهي بهت سر بزنم.
حالا سير شدي بعد از 11 ساعت خواب؟

اول از همه 13 آگوست روز چپ دستها رو
به همه چپ دستهاي عزيز،
باهوش،
نازنين
تبريك مي گم.