خانم عزيز همكار كه ميگي چرا ديگه از غذا شكايت نمي كنم.
دستتون درد نكنه كه فرم نظرسنجي واسه غذا درست كرديد.
ولي نميدونم چرا به نظرات من نسبت به غذاها حساسه
وقتي من فرم رو پر ميكنم ديگه جواب نميده و ثبت نميكنه.
😉
احتمالاً بايد تو قسمت كيفيت غذا حتماً بزنم خوب
زمان سرو غذا خوب
اندازه غذا خوب؟