اگه يكي به شما زنگ بزنه
خودش رو معرفي نكنه
و بعد درباره يكي از دوستان دوره دانشگاه ازتون سوال كنه
تنها فكري كه به ذهنتون مي رسه اينه كه موضوع مربوط به يه امر خيره
پس خيلي گير نمي ديد و دانسته هاتون رو از اون فرد ميگيد.
ولي جالب اينجاست كه خيلي كم پيش مياد كه دقيقاً بپرسيد كه براي چي ميخواد و واقعاً كيه؟
بعد زنگ ميزنيد به اون دوست و ازش ماجرا رو مي پرسيد
و اون هم ميگه نه …اصلاً مسأله ازدواج و خواستگاري در پيش نيست
حتي ميگه براي كاري هم اقدام نكرده كه شايد گزينش بوده باشه
حالا شما مي مونيد و اين افسوس كه كاش حداقل از طرف مي پرسيديد
براي چي مي خواد؟
مخصوصا كه طرف همه شماره هاي ثابت و همراه شما رو هم داشته
اين ديگه ماجرا رو مربوط مي كنه به مأمور 007 جيمز باند 😉