یکشنبه، 20 اوت 2006


تو همه چي ضعف داريم
توي اينترنت به اين وسعت نتونستم يه سايت با يه اطلاعات مكفي
راجع به جزيره كيش پيدا كنم
جزيره اي كه هميشه اينطور عنوان ميشه كه
بايد براي توريستي شدنش
سرمايه گذاري بالايي كرد.
جايي كه مثلاً به عنوان تبليغات
هر شب دارن يه برنامه به نام شبهاي كيش پخش مي كنن.
گرچه به قول اطرافيان مثلا تو كشور ما چند درصد هستن كه
ميتونن براي مسافرت برن كيش؟
اين تبليغات داره انجام ميشه كه
از حجم سفرها به دبي و تركيه كاسته بشه
ولي باز هم پاي حرف هركس مي نشيني
ميگه سفر به دبي يا استانبول خيلي ارزونتر از كيش در مياد.
پر بيراه هم نميگن.
خب عنوان شد
خيالم راحت شد.
ميدوني دقيقاً همون چيزي كه ميخواستم خب نشد
ولي حداقلش اينه كه مسأله مطرح شد
و طرف مقابلم ميدونه كه ديگه رو اين موضوع
نمي تونه رو من تكيه كنه
بايد حداقل دنبال يه جانشين باشه
يا به هرحال ميدونه كه انتظاري بيشتر از اين نميتونه داشته باشه
البته به نظر مي رسيد كه خودش آمادگي طرح اين مسأله رو داشت.
احتمالاً بايد يه جوري كتبي اش هم بكنم
كه اگه بعداً مسأله اي عنوان شد
ارجاعش بدم به اين نامه كتبي كه يعني من از خيلي وقت پيش
دنبال اين مسأله بودم.