شنبه، 26 اوت 2006


حيف كه هنوز بي برنامگي همه جا فوران مي كنه
اينكه يك هتل در جزيره كيش كه تنها سه يا چهار مكان ديدني خاص دارد
شماره تلفن اين مراكز را نداشته باشد
اينكه هتل ها در مورد برنامه هاي يك مكان اطلاع نداشته باشند
بليط بفروشند بدون اينكه اطلاع داشته باشند كه
آيا آن مركز در آن روز فعال هست يا نه
خيلي مونده درست بشه.
دلم خيلي سوخت
تا كيش بري و نتوني بري از درياش استفاده كني
تا كيش بري و به خاطر مواج بودن دريا
نتوني از قايق كف شيشه اي و آكواريومش ديدن كني
با هزار زور و زحمت تو اوج گرماي ساعت 2 بعداز ظهر
بري سايت غواصي اش و
بهت بگن امروز دريا طوفانيه و برنامه ها كنسله
انشاءالله در برنامه بعدي
دلفينها فوق العاده بودند.
ولي حيف كه باز به خاطر همون برنامه ريزي اشتباه
در محوطه ساعت 10:30 باز شد
تا اون جمعيت بتونن وارد شوند
ساعت شد حدود 11
برنامه ساعت 11:10 شروع شد
و ساعت 11:50 تمام شد
در مجموعه هم كه ساعت 12 بسته مي شد.
اين وسط باغ پرندگان رو
چطور ميشد ديدن كرد؟؟
خدا داند.