واي چه خوبه كه دوستان آدم فكر كنن
تولد آدم زودتره
و كادوي آدم رو زودتر بفرستن
اينجوري تولد دنباله دارتر ميشه
از الان تا يه ماه ديگه هي تولد ميشه برام!