چهارشنبه، 30 اوت 2006


امان از دست بچه هاي امروزي:
همكار 1 : من كه بچه هام رو گوشيهاشون براي شماره تماس من زنگ پليس 110 رو گذاشتن كه هروقت من زنگ مي زنم با آژير خبردار بشن.
همكار 2 : من با بچه هام طي كردم كه هزينه موبايلشون رو خودشون بدن، حالا كه قبضها اومده پسرم ميگه من كه گفته بودم موبايل نميخوام، خودت برام خريدي. من هم نمي پردازم.
قبض موبايل برادر عزيز: پنجاه و چهار هزار تومان، بيست و پنج تاش مال ارسال پيام كوتاهه.
ابن هزينه موبايل سواي دو خط تلفن موجود در خانه مي باشد كه ماهانه هر كدام در همان حدود سي – چهل هزار تومان هزينه شان مي باشد.
به قول همكاري وسيله بازي بچه ها عوض شده، و اين تغيير هم خيلي هزينه بره! قديما بچه ها لي لي، آفتاب مهتاب و بازيهاي ديگه مي كردن .
گاهي سوالات عجيبي از آدم پرسيده مي شود.
كه آدم در پاسخ به آنها در مي ماند.
نه اينكه سوال خاصي يا سختي باشد.
بلكه از اينكه چگونه افراد اين سوالات به ذهنشان مي رسد.
و آيا انقدر مشكلات ديگرشان حل شده است
كه فقط همين مسائل برايشان مشكل ساز است.
نمونه اش پرسش يكي از همكاران
در حاليكه شديداً در حال انجام يك محاسبه بودم
مي باشد، كه از من مي پرسد:
« HYSYS مخفف چيه ؟»
خوش به حالش . شايد من هم يه زماني انقدر بيكار باشم
كه برم دنبال مخفف HYSYS

پ.ن. HYSYS نام يك نرم افزار تخصصي مهندسي شيمي است.

اينجانب در زمينه هاي ذيل آماده به همكاري مي باشم:
1- پر نمودن خلاهاي روحي در كليه زمينه ها
2- مشاوره در زمينه ازدواج،طلاق، روابط با خانواده همسر، روابط با همكاران، روابط با دوستان و كليه روابط از عمومي تا خصوصي
3- مشاوره در زمينه انتخاب لباس، مبلمان،هديه به اطرافيان،…
4- مشاوره در زمينه برخورد با اطرافيان از نوع فيزيكي، شيميايي، احساسي و …
5- تأمين ايميلهاي فورواردي براي دوستان
6- تأمين سوژه براي ارضاء حس كنجكاوي
7- فقط پيرزن خفه نمي كنم چون پوستشون يه جوريه زير دستم …خوشم نمياد.
در صورت نياز به هريك از موارد بالا به همين جا مراجعه كنيد.