نوامبر 2006


خداييش آخرش هم من يكي نفهميدم
اقدام سازمان سنجش براي اينترنتي كردن ثبت نام كارشناسي ارشد
بر چه اساسي بوده؟
اولش مي گفتن براي كاهش مراجعه به ادارات پست
در نتيجه كاهش ترافيك بوده،
از طرفي هم گفتيم شايد براي كاهش مصرف كاغذ بوده
كه گفتن دفترچه ها رو از سايتش داونلود كنيم،
حالا كه بعد از صد بار مراجعه به مراكز مختلف پستي
براي خريد كارتهاي اعتباري مخصوص سازمان سنجش
تونستم اين كارتها رو تهيه كنم،
با يه مسأله جديد هم روبرو شدم،
اون هم توزيع دفترچه با كارتهاي اعتباري بود،
اين رو كه ديدم تمام حدسياتم نقض شد!!
جالب اينجاست كه براي ثبت نام دو رشته ،
طبعاً بايد دو تا كارت بخري ،
و تعجب نكنيد ، تعجب نكنيد ،
اداره پست به ازاي هر كارت يك دفترچه ميداد!!
اين ديگه آخرش بود!

بابك جان ،تولد مبارك!
يه دو روز كه نيايي سرِ كار كلي كار ميريزه سرت،
علاوه بر كارهاي اصلي ،
كلي هم ايميل از دوست و آشنا و غيره و ذلك
رسيده كه بايد بهشون رسيدگي كني
بعضي ها رو بايد جواب بدي
بعضي ها هم جالبند و بايد فورواردشون كني به ديگران
بعضي ها خبرهاي خوب دارن
ولي بعضي ها باعث تأسف و افسوست ميشن
جالب اينجاست كه آدم دلش نمياد
هيچ كدوم رو نخونده بذاره و يا پاكشون كنه…
كار خونه هه تموم شد،
يعني ديگه محضري هم شد .
گرچه پيش خريد شده و بايد منتظر بمونيم تا تحويلش بدن
ولي نميدونم بعد از اين چه بهانه ديگه اي خواهيم داشت
براي اينكه خوش نگذرونيم و باز مواظب پولهامون باشيم.
كاش اقتصاد كشور انقدر به هم ريخته نبود
تا ما جوونا مي تونستيم بهتر قدر زندگيمون رو بدونيم
و ازش لذت ببريم.
خيلي كارم جديداً سنگين نيست
گرچه زياد است و پر مسئوليت
ولي احساس بدي نسبت بهش ندارم
با اينحال اين دو روز،
با وجودي كه مريضي ام خيلي جدي نبود
فقط يه گلو درد ساده بود،البته براي من
گلو درد هم كم چيزي نيست،
و باعث شد اين دو روز رو به طور كامل خوابيدم
و از جام بلند نشدم،
ولي در كل دلم هم نمي خواست بيام سركار…
دلم يه استراحت اساسي مي خواست.
خدا هيچ كس رو مريض نكنه!

خواستم راجع به چهارشنبه بنويسم
يادم افتاد غريبه هاي آشنا هم اينجا رو ميخونن!
D:
خلاصه خيلي ديگه چهارشنبه خوشگله بود.
آخه اين چه هواييه؟؟
ديروز كه انقدر كثيف بود ،
همه اش احساس كسالت و بي حالي داشتم
امروز هم كه زده به گلوم
و احساس مي كنم گلوم ميخاره!
فقط اميدوارم همين حساسيت باشه
و به گلودرد تبديل نشه.
چون اصلاً حوصله استراحت دوران مريضي رو ندارم.

صفحهٔ بعد »