یکشنبه، 14 ژانویه 2007


تا من و تو باشيم ديگه مسئوليت خريد
يه وسيله گرون قيمت رو قبول نكنيم.
يه مسير نوعي:
چهار راه وليعصر تو خيابون،
– تاكسي؟؟ ميدون وليعصر
پايين ميدون وليعصر داخل تاكسي،
– آقا شما ميدون ونك هم ميريد؟
– نه تا سر مطهري ميرم، (همزمان صداي راننده ديگه اي
كه براي ونك مسافر سوار مي كنه مياد)
– آقا همين جا پياده ميشم.
ميدون ونك ، خيابان برزيل نرسيده به محل پياده كردن مسافرها،
– صدايي از سمت خيابان : ميرداماد ، ميدون محسني…
– مرسي آقا پياده ميشم.
نرسيده به ميدون محسني،
دم در شركت از ماشين پياده ميشم،
دو تا پله ساختمون رو بالا ميرم
و منتظر آسانسور ميشم تا من رو به طبقه دوم برسونه،
تا ميرسم تو شركت مستقيم ميرم و
پشت ميزم ميشينم تا عصر هم به همين ترتيب برگردم خونه
حالا اين نمونه طي كردن يه مسير در روزي بود كه
مثلاً به خاطر بيشتر پياده روي كردن
و تحرك بيشتر ،
با ماشين نميرم سرِ كار تا هيكلم از ريخت نيفته!!