ديروز روز مهندس بود
من يكي كه به عنوان يه مهندس انقدر از صبح مشغول بودم
كه وقت نكردم وبلاگم رو آپديت كنم
بقيه هم چقدر تحويل گرفتن!
خداييش اين هم از شانس ماست،
اونهمه درس خفن بخون
اين همه تو كارت سختي بكش
آخرش حتي تو شركت به اين گندگي
كه به خاطر خوب شدن سرماخوردگي فلان كَس تبريك ميگن
براي اين روز تره هم خرد نكنن!
اي خدا!!