رو رو برم!

بريدم ها…

يا حداقل بايد بريده باشم…

ميدونم شرايطش رو ندارم

و نميتونم به هيچ طريقي خودم رو برسونم،

ولي عينهو يه آدم پررو كه فكر ميكنه

 هم فرصت كافي داره و هم به اندازه كافي زحمت كشيده

 رفتار ميكنم.

تازه يه اتفاق جالب افتاد،

تا الان فكر مي‌كردم بايد معدل بشه دوازده

و نمره ها حداقل ده مي‌تونه باشه…

در نتيجه با خودم ميگفتم حالا يه جورايي يه كاريش ميكنم

امروز فهميدم،

 نه تنها معدل بايد حداقل چهارده باشه

بلكه فقط يكي از نمره ها زير دوازده ميتونه باشه.

اون هم به صورت مشروط كه دوباره بايد امتحان بدي.

حالا هي با خودم فكر كنم باهوشم و من ميتونم….

آخه ….

ببينم اينجور فكر كردن براي آدم فوق ليسانس ميشه يا نه;)