خب،

حالا ميگم چي شده:

من جووني كرده بودم و

سال گذشته كنكور فوق ليسانس سراسري شركت كرده بودم،

رشته اصلي‌اي كه دوست داشتم مديريت جهانگردي بود،

البته در كنارش گرايشهاي مديريت رو هم انتخاب كرده بودم،

خب از اونجايي كه خيلي درس نخونده بودم

اصلا اميدي هم به هيچ نوع قبولي نداشتم،

خلاصه زد و موقعي كه كارنامه‌ها اومد ديدم كه،

در هر دو درس مجاز به انتخاب رشته هستم،

من هم با وجود رتبه‌هاي نه چندان مناسبي كه داشتم،

به دليل پررويي و همان اعتماد به نفس مشهورزدم و

هرچي عشقم مي‌كشيد انتخاب كردم،

حالا نتيجه‌ها اومده و

من هم مديريت كارآفريني دانشگاه تهران قبول شدم،

البته شبانه!!

شبانه بودنش رو دوباره تكرار ميكنم

كه نه تنها ازم شيريني نخواهيد،

بلكه بدانيد كه به خاطر هزينه‌هاي رشته‌هاي شبانه،

هم اينك نيازمند ياري سبزتان هستيم….

Advertisements