من ماه مهر رو نميتونم دوست نداشته باشم

چون خودم متولد ماه مهرم،

ولي راستش رو بخواهيد

 اين ماه كه همه‌جا به شروع مدارس مشهوره

برام هيچ خاطره خوشي رو يادآوري نمي‌كنه،

هيچوقت درسم بد نبوده ولي هيچوقت با درس و مدرسه حال نكردم،

به همين دليل هم هست

كه اگه الان كسي بهم بگه

دوست داري برگردي به دوران بچگي

ميگم آره ولي بدون مدرسه‌اش!!

امسال هم با قبول شدن تو فوق،

يه ذوق خاصي بهم دست داده بود،

البته نه براي اينكه دوباره ميرم تو محيط درس،

بلكه به اين دليل كه مي‌تونم كيف و كتاب و دفتر نو بخرم

به اين دليل كه اين دوره تحصيلاتم

چون دستم تو جيب خودمه

راحت مي‌تونم هرچي خودم باهاش حال مي‌كنم رو بگيرم

از طرفي هم بازار لوازم تحرير با زمان ما كلي تفاوت داره،

ياد اون روزا ميفتم كه با چه مشقتي

مي‌نشستيم و دفترهامون رو خط كشي مي‌كرديم،

يه زماني خط كشي دو طرف صفحه مد بود،

يه زماني يه طرف صفحه،

يه زماني تك خط،

يه زماني دو خط،

چون دفترهاي خط‌كشي دار خيلي لوكس بودن

و البته كمياب!

ياد اين كه چطوري دفترها و كتابها رو جلد مي‌كرديم،

دفترهاي با جلد گالينكور و . . . . هم عمراً پيدا مي‌شدن،

ولي الان وقتي ميري تو لوازم تحريري

 انقدر تنوع مي‌بيني كه نمي‌دوني كه كدوم رو انتخاب كني

ما هم كه يه دوران كودكي مزخرف داشتيم،

اين كودك درون الان دوست داره بچگي كنه،

 حالا هركي هرچي ميخواد بگه!

اينكه تو دانشجوي فوق ليسانس هستي و . . . . تو كَتَم نميره،

منتظر لوازم تحرير اجق وجق و عجيب غريب من باشيد!