آدم گاهي اوقات بدون اينكه باورش بشه

و البته نميخواد هم باور كنه،

به يه سري مسائل وابستگي پيدا مي‌كنه،

يه سري رفتارها يا برخوردها روش تأثير مستقيم ميذاره

و ندانسته‌ها نسبت به بعضي مسائل واكنش ميده،

يه نمونه‌اش،

روحيات يا سر و وضع همكاران ميتونه باشه،

به طور معمول آدم عادت كرده وقتي وارد واحد ميشه

با همكاران يه سلام و احوالپرسي كوچيك داشته باشه،

حالا اگه يه روز يكي از اون همكارا،

سر و وضع نامناسبي داشته باشه،

يا حال خوشي نداشته باشه،

آدم سريع واكنش ميده،

يعني ممكنه خودش هم متوجه واكنشش نشه،

ولي مطمئناً اون حال و روز رو آدم تأثير ميذاره،

و ندانسته تا عصر روحيه بالايي نداره

پس بايد سعي كنيم:

1-    هميشه مرتب و تر و تميز بياييم،

-تا حد امكان ناراحتيمون رو بروز نديم،2

3-اگه ناراحتيمون خيلي حاد بود، اصلاً نياييم،

4-  اون لبخنده رو فراموش نكنيم!

 پي‌نوشت 1: مشاوره براي كامنت گذاران جلسه اول رايگان مي‌باشد.

پي‌نوشت 2: جهت كسب اطلاعات بيشتر كامنت بگذاريد!