شتر شتر راه برو،

تا دم ایستگاه برو،

برادرم زن میخواد،

دختر سرهنگ میخواد…

نمیدونم یه دفعه یادم افتاد شعره…

یه سری شعرها که تو کودکی شنیدیم

گاهی تو مغز آدم میاد و میره،

حس خوبی ایجاد میکنه و دوستشون داره آدم،

ولی دوست دارم بدونم آیا این شعرها همه گیر بودن؟

احتمالا همه شون همه گیر نیستن و

 فقط تو یه منطقه یا محدوده هستن

دوست دارم اگه شعری هست تو ذهنتون بنویسیدش،

شاید جالب باشه برامون.

یه سری شعرها هم بود که تو کتابهای مدرسه میساختیم،

یادم نیست یه سری عکس تو کتاب تاریخ یا جغرافی بود

که ازشون شعر میساختن،

مثل :

عمو ژاپنی ریش داره،

کلاه پشمی داره،

دست به کمر،

چماق به دست،

یک زن هندی داره!

این شعر مال کتاب جغرافی بود

 پایین یکی از صفحات به ترتیب عکس افرادی از کشورهای مختلف بود،

که پشت سر هم قرار داشت

کسی این رو یادش هست؟

کسی شعر دیگه ای یادش هست؟

Advertisements