دارم موفق میشم،

الان نزدیک به یه ماه شده

 که تونستم خودم رو کنترل کنم

و هر احساسی دارم رو نشون ندم

یعنی اگه ناراحت هستم،

یا عصبانیم،

یا خسته ام…

اینا رو دور و بریهام متوجه نشن،

روزهام رو شاد شروع کنم،

وقتی میام تو شرکت

حتی اگه کسانی هستن که بودنشون و دیدنشون برام سخته

حتی با اونها هم بگم و بخندم و شاد باشم،

و تنها احساسات مثبت و شاد رو انتقال بدم و نشون بدم،

حتی دو روز پشت سر هم شد که رفتم پالایشگاه و برگشتم،

ولی نذاشتم عدم علاقه ام به این کار روم تأثیر بذاره!

فعلاً موفق بودم…

همین بهم انرژی میده که ادامه بدمش!

Advertisements