میگن یه سری چیزها نشانه است…

یه سری از کارها هم وقتی خدا بخواد سریع جور میشه ،

خودت به دلشون انداختی که مهلت ثبت نام سفر برای اون زمان

فقط برای اشخاصی باشه که ثبت نامشون تو یه زمان خاص باشه

که مال ما هم بوده،

اینکه شب به دل یکی بندازی که حتماً بره خبر بگیره

و آدرس رو پیدا کنه،

اینکه یه شب تا صبح کمکش کنی که بیدار بمونه برای این مسئله،

تا حالاش که جور کردی،

بقیه اش رو هم خودت هر جور میدونی

پیش ببر که پشیمون نشیم از این کار،

خودت میدونی که به یه دلیل خاص میترسیدیم امسال بریم،

میدونم که خودت تا اینجاش رو خواستی.پس باز مثل پست قبل ،

خدایا مخلصتیم خودت میدونی و خودت. . .