خبری ندارم ازت،

نمیدونم هستی،

نیستی!

شاید هم همونطوری که اومدی رفتی، بی سروصدا!

ولی خب. . .

میگن بی خبری خوش خبریه،

ولی اگه بی خبری به خاطر تنبلی خودت باشه

که کاری رو که لازم باشه انجام بدی و انجام نداده باشی چی؟