فردا داریم میریم به جایی که هرکی شنیده،

ازمون خواسته که اونجا به یادش باشیم،

و واسش دعا کنیم،

امیدوارم بتونم کامل کامل این کار رو بکنم،

هرچند که نمیدونم آیا میشه به دعاهای من امید داشت یا نه ؟

راستش هنوز حسی ندارم،

نمیدونم شاید به خاطر اینه که ذهنم جور دیگه ای مشغوله،

اگه یه زمان دیگه ای بود،

تا الان همه جور اطلاعاتی راجع به اونجا در آورده بودم،

ولی الان؟؟

البته این شهر رو که همه بچه مسلمونا باید بشناسن ،

شاید من هم به همین امید که مثلا درباره اش میدونم دنبالش نیستم،

امیدوارم بتونم واقعاً از لحظه لحظه سفرم استفاده کنم،

مخصوصاً این مکان که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره

سفر مجددش به این زودیها برامون فراهم نخواهد شد،

ما برای همه دعا میکنیم ،پیگیری برآورده شدنش با خودتون،

شما هم برای ما دعا کنید.