بودن يا نبودن،

ميگن مسأله اين است،

و ما هم قبول داريم كه

بودن هميشه بهتر از نبودنه،

ولي واقعيت اينه كه،

قبلاً نبودنا به سختي الان نبود،

اين روزا بودنا آرامشه ، قدرته، كمكه

ولي. . .  

نبودنا فقط دلتنگي و دلتنگي و دلتنگي

پس باش، بمون، براي هميشه

حداقل اين روزا !