1- درگير دانشگاه و امتحانها بودم به خودم و وبلاگم نرسيدم!

2- امتحانها خيلي هم خوب نبوده ، فعلا بايد منتظر بمونيم ببينيم اساتيد محترم چقدر در حقمان لطف مي كنند.

3- كورالي فقط خوش به حالشه. اميدوارم زودتر تميز هم بشه،‌خيال همه مون راحت شه!

4- طفلكي مامان نميدونه براي من وسايل آماده كنه يا براي كورال؟

5- دقيقاً دوماه ديگه هردومون خلاص شديم!

6- محيط كار كه به هم ريخته شده، تكليف من هم روشن نيست. معلوم نيست بعد از شش ماه مرخصي برگردم راهم ميدن يا نه؟

7- اين شكمه اونروز از يه جا رد نشد، گير كرد و يه خط اساسي افتاده روش!

8- تا الان سرم گرم بوده، ولي احساس ميكنم از اين به بعد يه كمي كند بگذره!

9- دلم به حال خودم و بقيه كساني كه بيمه تامين اجتماعي هستن ميسوزه، اين همه پول هر ماه ازت ميگيرن ، آخرش . . .

10- فكر كنم بايد به فكر يه كارافريني اساسي باشم!! يه ترم كارافريني خوندم جوگير شدم ، نه؟

11-آخرش پذيراييمون رو دو قسمت كرديم و يه اتاق خواب از توش در آورديم، خدا ايرانيها رو با اين پروژه اجرا كردناشون رو خير بده!

12- سعي ميكنم از اين به بعد بيشتر بيام. ديگه اين وبلاگ بيچاره خاك نخوره