نوامبر 2008


یه کورش یه پاسارگاد رو آباد کرد،

یه کورش یه پاسارگاد رو کن فیکون کرد،

خوبه تنها سه ماهه که از این شرکت خارج شدم،

نمیدونم تو سه ماه بعد چه بلایی سرش میاد،

طوری شده که یه دلم میگه برو برو،

یه دلم میگه…

جالب اینجاست که غیر از دل من ،

صدها دل و عقل و دیده دیگه هم به من میگن نیا نیا…

خودم هم موندم سر دو راهی…

کاشششششششششششششششششششششششش…

ای کاششششششششششششششششش…

خدایا شکرت

وقتی خودت هم ببینی که وبلاگت مدتهاست آپدیت نشده،

وقتی از این و اون پیغام و پسغام برسه که بابا کجایی؟

وقتی مدتها بگذره و ببینی داره برنامه های قدیمیت خاک می خوره.

اونوقته که خودت هم دلت واسه خودت تنگ میشه

و میخوای یه جا رو پیدا کنی و دوباره توش داد بزنی!

خب امیدوارم برگشته باشم!!

دعا کنید دوباره غیب نشم!!!وگرنه باید کل دنیا رو دنبالم بگردید!