وقتی خودت هم ببینی که وبلاگت مدتهاست آپدیت نشده،

وقتی از این و اون پیغام و پسغام برسه که بابا کجایی؟

وقتی مدتها بگذره و ببینی داره برنامه های قدیمیت خاک می خوره.

اونوقته که خودت هم دلت واسه خودت تنگ میشه

و میخوای یه جا رو پیدا کنی و دوباره توش داد بزنی!

خب امیدوارم برگشته باشم!!

دعا کنید دوباره غیب نشم!!!وگرنه باید کل دنیا رو دنبالم بگردید!