از اونجایی که این وبلاگ جدیداً خیلی ادا در میاره

و گاهی می تونم واردش بشم.

و گاهی نه…

تصمیم گرفتم باز اسباب کشی کنم

پس از این به بعد اینجام:

www.tistou.blogfa.com